Rekonstrukce


Při rekonstrukcích využíváme prakticky vždy části nebo celé originál sestavy VK VACOVSKÝ, SCHIEDEL SKORSTENRICOMGAS používáme i produkty dalších výrobců – EKONEXHAUSTO. Všechny námi dodávané komínové systémy jsou certifikovány a mají prohlášení o vlastnostech.

Spolupracujeme s krbaři a topenáři na návrhu a realizaci komína, kouřovodu a příslušenství pro krb. Kkrbová kamna, nebo třeba kotel plynový či na pevná paliva. Poradíme s umístěním spotřebiče.

Frézování komínů

Častým problémem starších komínů bývá malý průměr komínového průduchu, do kterého je třeba osadit větší průměr komínové vložky. Klasický způsob vysekání zdiva po celé délce komína je finančně a časově náročné. Dalším problémem je prach, suť a následné zednické práce při zapravování zdiva. To vše v místech kudy komín prochází.

Klasickým příkladem využití frézy je:

  • připojovaní větších průměrů odkouření – např. krby, kotle na dřevo, plynové kotle větších výkonů
  • odvod výkonné vzduchotechniky – ventilace budov a provozů
  • zadehtované komíny
  • řešení jiných potřeb pomocí frézy

podrobnostiFrézování komínů

Vložkování komínů

Vložkování komínů provádíme dle platných technologických postupů s dodržením ČSN.
Provádíme vložkování komínů nerezovými, keramickými i plastovými vložkami, pevnými i ohebnými, vždy v kvalitě potřebné pro daný typ spotřebiče.

Stávající, převážně zděné či betonové komíny bez nebo s původní keramickou šamotovou nebo eternitovou vložkou lze rekonstruovat pro spotřebiče na plynná, pevná a kapalná paliva dodatečným vyvložkováním certifikovanou komínovou vložkou. Tím se tvoří vícevrstvý komín.

podrobnostiVložkování komínů

Nadstřešní části

Samostatnou kapitolou je obnova nadstřešní části komínu. Nadstřešní část komínu je nejvíce namáhanou částí ze všech úseků komínového tělesa. Je vystavena povětrnostním vlivům a extrémním rozdílům teplot. Z tohoto důvodu si žádá jako první o opravu. Ze stejného důvodu je nutné klást důraz na kvalitu použitých materiálů (v rámci moderních trendů) i na kvalitu a prověřené postupy prací.

Tuto obnovu provádíme nejčastěji buď jako součást výstavby celého nového komínu nebo jako součást vložkování stávajícího průduchu.

podrobnostiNadstřešní části

Řešení této problematiky s Vámi osobně na místě rádi probereme
a zdarma Vám navrhneme nejlepší řešení
Kontaktujte nás: 573 337 214, kontaktní formulář