Společnost


Firma kominictví Kytlica byla založena v roce 1991 a od počátku se její činnost zaměřuje na dva základní směry:

     1. 1. montáž certifikovaných vložek a komínových systémů
     1. 2. revize, kontroly a čištění, autorizované měření emisí –  zdrojů znečišťující ovzduší.

  Mimo to provádí veškeré služby týkající se komínůrekonstrukce, dopojování nových spotřebičů, čištění, řadové kontroly, atd. Kominictví Kytlica zaměstnává 9 zaměstnanců s individuálním zaměřením na konkrétní činnost.

  O nás

  Individuální přístup k zákazníkům

  Nejsme pásová výroba – jdeme cestou individuálního přístupu, posouzení přání a potřeb zákazníka plus maximálně flexibilně vyhovět. Včetně zhodnocení výhod či úskalí.

  Samozřejmostí je nastínění všech možností provedení a následné komplexní zpracování nabídky.

  podrobnostiO nás

  Reference

  Jak plynul čas

  Montáže – provádíme obnovy kouřových cest (vložkování, frézování, montáže systémů, dopojení, stavebnicové komíny) na panelových a ostatních bytových domech, firmách a historických objektech.

  Výběr akcí – dle rozsahu, nebo specifika montáže.

  podrobnostiReference