O nás


Individuální přístup k zákazníkům

Nejsme pásová výroba – jdeme cestou individuálního přístupu, posouzení přání a potřeb zákazníka plus maximálně flexibilně vyhovět. Včetně zhodnocení výhod či úskalí.

Samozřejmostí je nastínění všech možností provedení a následné komplexní zpracování nabídky.

Výsledkem práce je:

  • optimálně vyřešená spalinová cesta
  • bezpečný spalovací proces
  • snížení nákladů na vytápění
  • minimalizace emisí
  • splnění zákonných povinností

Práci ať již standardní či atypické předchází individuální návštěva

Vaše vize společně promyslíme a zrealizujeme.

KYTLICA kominictví Vám splní veškeré požadavky v oblasti komínů.


Historie Firmy

Když bylo v roce 1990 rozhodnuto, že podniky, řízené Národním výbory, se zruší a budou podnikat samostatně, zvažoval Stanislav Kytlica, tehdejší vedoucí střediska Kominictví v Kroměříži, co dál. Nakonec na misce vah zvítězila snaha vyjít vstříc i zaměstnancům, kteří měli ze změn obavu a přáli si zůstat pod vedením Stanislava Kytlici. A tak v roce 1990 vznikla firma KYTLICA KOMINICTVÍ. To byl však jen první krok na dlouhé cestě. Nejdříve potřebovali získat stávající provozovnu v Kroměříži v Jánské ulici 197 – to se ale nepodařilo. Hledali proto vhodné prostory. Rok byli v činžovním domě na Švabinského nábřeží, pak v klubovně Nohejbalového klubu Bajda a také v domku na Hlávkově ulici. Po poradě s manželkou koupil v konkurzu městskou parcelu na ulici Generála Svobody, kam se mohl po úpravách přemístit a od roku 1993 byli ve svém!

V té době nastoupil po maturitě do firmy syn Stanislav. Během tří let vystavěli na této parcele dům pro firmu a bydlení. Kytlica senior jako kominický mistr trval také u svého syna na odbornost a tak si syn doplnil vzdělání o vyučení v oboru kominík v Semilech. Po 7 letech získal též mistrovský list od SZMK v Brně. Rozvoj řemesla vedl k potřebě větších prostor. V roce 2002 se firma přestěhovala na Kojetínskou ulici. Ve firmě dnes pracuje 9 zaměstnanců Pro optimální plnění potřeb zákazníků a zvyšování kvality služeb, je činnost rozdělena na dva směry.

Jednak na prodej a montáž komínových systémů, krbových kamen, veškerého příslušenství, vložkování a frézování. A také na řadové práce, kontroly, čištění, revizní činnost, autorizovaného měření emisí spalovacích zdrojů. Firma provedla řadu montáží zajímavých způsobem provádění i lokalitou. Mezi nejzajímavější patří obnova komínů na ambasádě v Tunisu, Pražském hradě, Zámku Lednici, Kroměříži, Kratochvíli či Belvedéru, Klášteře Kutná Hora a mnoha jiných. V oblasti revizí a měření spravuje stovky kotelen po celé ČR. Tyto služby na úseku požární ochrany se nezastupitelně rozšířily na úsek ochrany ovzduší. Jak říká pan Kytlica: „Až pohled zpět na nelehké začátky zrcadlí změny, kterými prošla firma za 25 let. Současně ale dobře fungující jen se zkušenostmi a profesionálním přístupem“.