Revize komínů


Provádíme revize spalinových cest včetně výpočtu spalinové cesty, např. při výměně spotřebiče, obnově spalinové cesty (vložkování průduchu, montáž nového komína),spouštění nové kotelny a komína, kolaudaci objektu, komínovém požáru apod.

Jsme členem Moravského kominického společenstva a máme platné osvědčení revizního technika spalinových cest

 

k ověření platnosti osvědčení u HZSČR klikněte ZDE
Číslo osvědčení: 000007/2013 – Stanislav Kytlica
Číslo osvědčení: 000173/2021 – Georges Slugeň

Kdy se revize spalinové cesty provádí nám ukládá vyhláška č. 34/2016 Sb.

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost
  spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 • po komínovém požáru, nebo
 • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Co při revizi kontrolujeme? například:

 • zda nebyl poškozen nějaký komponent spalinové cesty,
 • zda přístup k čištění a kontrole komínu jeho ústím odpovídá normové hodnotě a je bezpečný,
 • zda nebyl je instalován a správně vyplněn identifikační štítek spalinové cesty,
 • zda jsou dodrženy normativní hodnoty vzdálenosti hořlavých materiálu od spalinové cesty,
 • zda jsou na spalinové cestě provedeny a jsou přístupné a funkční veškeré předepsané otvory pro čištění, kontrolu, vymetání, vybírání a měření,
 • zda jsou dodrženy normativní hodnoty dle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443,
 • dále posuzujeme zda provedení a stav spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší atd…

Co potřebujeme k revizi za podklady?

 • projektovou dokumentaci (v případě, že byla vyhotovena),
 • dokumentaci ke spalinové cestě, ke komínu (výrobce, prohlášení o vlastnostech),
 • dokumentaci k připojenému spotřebiči paliv,
 • zhotovitel konstrukce spalinové cesty
 • výpočet spalinové cesty – V případě, že nemáte výpočet, lze využít našich služeb pro výpočet v programu KesaAladin.

Cena za kominické služby viz CENÍK

Další služby v sekci Služby

Řešení této problematiky s Vámi osobně na místě rádi probereme
a zdarma Vám navrhneme nejlepší řešení
Kontaktujte nás: 573 337 214, kontaktní formulář