Vložkování komínů


 

Vložkování komínů provádíme dle platných technologických postupů s dodržením ČSN.
Provádíme vložkování komínů nerezovými, keramickými i plastovými vložkami, pevnými i ohebnými, vždy v kvalitě potřebné pro daný typ spotřebiče.

Stávající, převážně zděné či betonové komíny bez nebo s původní keramickou šamotovou nebo eternitovou vložkou lze rekonstruovat pro spotřebiče na plynná, pevná a kapalná paliva dodatečným vyvložkováním certifikovanou komínovou vložkou. Tím se tvoří vícevrstvý komín.

Rekonstrukce komínů vyvložkováním je podmíněna dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu, protože vyvložkováním se průduch komínu zmenší – tento problém se týká především pevných paliv – zvětšení průduchu před vložkováním řešíme frézováním. Komínový průduch musí mít stálý průřez (nesmí se v některém místě zužovat). Samozřejmostí je řešení uhýbaných průduchů pomocí ohebné vložky. Před vložkováním komínu provádíme prohlídku komínového pláště, zejména v prostoru půdy a nad střechou. Dále kontrolujeme zda do průduchu není napojeno více spotřebičů (zejména u vyšší domovní zástavby – bytové domy). Výsledná komínová konstrukce po vyvložkování komínu musí odpovídat podmínkám vícevrstvého komínu podle druhu připojeného spotřebiče paliv.

Na základě Vašeho požadavku provedeme na společně promyšlené a domluvené úkony bezplatnou předběžnou prohlídku s navržením optimálního řešení a vypracováním cenové nabídky.

 

Řešení této problematiky s Vámi osobně na místě rádi probereme
a zdarma Vám navrhneme nejlepší řešení
Kontaktujte nás: 573 337 214, kontaktní formulář