Kontroly a čištění


Provádíme pravidelné kontroly a čištění spalinových cest (komínů) pro všechny druhy paliv a provozu – platí tedy pro atmosférické i přetlakové spotřebiče, tedy pro KONDENZAČNÍ a TURBO spotřebiče

připojené jak na komín, tak samostatné odtahy spalin, vedené třeba jen přes půdu rodinného domu, nebo přes obvodovou stěnu budovy.
To vše je platné pro firmy, veřejné instituce, bytové a rodinné domy, chaty, rekreační zařízení a jiné.

Samozřejmě vše dle nově platných předpisů o požární ochraně dle zákona č. 320/2015 Sb. a vyhlášky č. 34/2016 Sb.

V rozsahu dle technických pravidel – neboli komíny skutečně prohlížíme, čistíme a kontrolujeme, používáme
k tomu profesionální vybavení a pomůcky + vystavujeme zprávu, která je povinná minimálně jedenkrát ročně.

Pro firmy, veřejné instituce, bytové domy apod. zpracujeme přehlednou nabídku služeb, s termíny provádění.

U firem a bytových domů může být vše podloženo smlouvou. U soukromých osob (rodinné domy, chaty, apod.) jde většinou o osobní domluvu a zařazení do našich přehledů.
Pro všechny je společné, že zákazníka telefonicky oslovíme, upozorníme na blížící se termín a dohodneme datum a čas návštěvy, případně rozsah prací.

Výhodou je

  • jistota rozsahu a kvality provedené práce
  • splnění požadavků pojišťoven (zdraví, majetek)
  • splnění zákonné povinnosti požární ochrany
Pro zkvalitnění našich služeb používáme například endoskop, kameru, CO metr apod.

Můžeme tak například

  • naměřit nežádoucí CO a prokázat tím únik spalin do místnosti
  • měřit tah komína
  • kontrolovat přísun vzduchu pro spalování
  • detailně najít poškozené místo

Jak často komín kontrolovat a čistit nám ukládá vyhláška č. 34/2016 Sb.

Platí pro firmy, veřejné instituce, bytové a rodinné domy, chaty a jiná rekreační zařízení apod.


Výkon
připojeného spotřebiče
paliv
Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW
včetně
Čištění spalinové cesty 3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
Kontrola spalinové cesty 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola
spalinové cesty
2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok


Vysvětlivky a podmínky

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci1) se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.
9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

 

Cena za kominické služby viz CENÍK

Další služby v sekci Služby

Řešení této problematiky s Vámi osobně na místě rádi probereme
a zdarma Vám navrhneme nejlepší řešení
Kontaktujte nás: 573 337 214, kontaktní formulář