Brno, RD – kombinace 3V a pohledové tvárnicové nadstřešní části-3