Ceník služeb


Ceník služeb – pravidelná roční kontrola a čištění

Cena pro soukromé osoby: – rodinné domy a chaty

Kominické služby  ceny včetně DPH 21%
Kontrola a čištění spalinové cesty – první SC 850 kč
Kontrola a čištění spalinové cesty – každá další SC 500 kč
Použití firemního žebříku 200 kč
Doprava po Kroměříži 150 kč
Doprava – 1 km 12 kč

Cena pro firmy:

Kominické služby ceny bez DPH 21%
Kontrola a čištění spalinové cesty od 785 kč
Použití firemního žebříku 165 kč
Doprava po Kroměříži 124 kč
Doprava – 1 km 10 kč

Cena pro bytové domy: nad 4 SC

Kominické služby ceny bez DPH 21%
Kontrola a čištění spalinové cesty – každá SC 455 kč
dodělávka chybějícího člověka – výjezd v HZS 380 kč
Doprava po Kroměříži 124 kč
Doprava – 1 km 10 kč

Ceník služeb – revize pro uvedení do provozu

Kominické služby ceny včetně DPH 21%
Revize spalinové cesty – první SC od 3 500 kč
Revize spalinové cesty – každá další SC od 2 500 kč
Výpočet spalinové cesty – dle náročnosti (nutné pro vystavení revize) od 1 000 kč
Doprava po Kroměříži 150 kč
Doprava – 1 km 12 kč

 

SC = spalinová cesta. Ceny jsou uvedeny pro spotřebiče do výkonu 50 kW, nad 50 kW dle individuální cenové nabídky.