Měření emisí, účinnosti, tahu


Provádíme autorizované měření emisí spalovacích zdrojů, kontrolní měření spalin, měření tahu komína, měření účinnosti spalování.

Jsme držitelé Autorizací a používáme výhradně Certifikovaná a pravidelně Kalibrovaná měřící zařízení.

Provádíme autorizované měření emisí u stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012Sb. o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně pro palivo zemní plyn, lehký topný olej, naftu, degazační plyn, vodík nebo zkapalněné ropné plyny a jejich směsi.

Chcete-li podrobnější vysvětlení k čemukoliv, nebojte se nás navštívit osobně, zavolat či napsat – těšíme se na Vás!

Intervaly jednorázového měření emisí

Spalovací stacionární zdroj na: Celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje Četnost měření
plynná a kapalná paliva >= 300 kW a < 1 MW jen při uvedení do provozu
plynná a kapalná paliva >= 1 MW a <= 5 MW každé 3 roky

 

Další služby v sekci Služby

Řešení této problematiky s Vámi osobně na místě rádi probereme
a zdarma Vám navrhneme nejlepší řešení
Kontaktujte nás: 573 337 214, kontaktní formulář