Nadstřešní části


Samostatnou kapitolou je obnova nadstřešní části komínu. Nadstřešní část komínu je nejvíce namáhanou částí ze všech úseků komínového tělesa. Je vystavena povětrnostním vlivům a extrémním rozdílům teplot. Z tohoto důvodu si žádá jako první o opravu. Ze stejného důvodu je nutné klást důraz na kvalitu použitých materiálů (v rámci moderních trendů) i na kvalitu a prověřené postupy prací.

Tuto obnovu provádíme nejčastěji buď jako součást výstavby celého nového komínu nebo jako součást vložkování stávajícího průduchu.

Rekonstrukci nadstřešní části komínu lze samozřejmě provést i samostatně. Toto ovšem nelze doporučit, pokud je nadstřešní část narušena provozem průduchu-spotřebiče. Nejdříve je nutno zajistit dokonalou funkci průduchu – vyvložkování apod. Neboli zaprvé odstraníme příčinu (prosakující kondenzát nebo dehet), potom důsledek (rozpadlá nadstřešní část). Při obnově nadstřešních částí komínů provádíme dle přání zákazníka i klempířské zapravení komínového tělesa do střechy a další související opravy – krytina kolem komínu, hromosvod.

Kdy opravovat nadstřešní část komínu?

Oprava nadstřešních částí komínů klade větší nároky na zajištění pracovního prostoru.
Oprava nadstřešních částí komínů má svá specifika z důvodu složitějšího přístupu a nutnosti zajistit střešní plášť-krytinu před poškozením. Proto je výhodou provádět rekonstrukci komínu při výměně střešního pláště-krytiny. Lze dokonce říct, že pokud provádím výměnu staré krytiny, ale komín se jeví jako dobrý (v půlce své životnosti), je přesto vhodné jej obnovit. Spojit periodu obnovy střechy a obnovy komínu.
Proč? Musíme si uvědomit, že nová krytina bude funkční min. 50 let, zatímco komín skončí svou pomyslnou životnost (druhou půlku životnosti) např. za 20 let. V ten okamžik bude nutné rozpadající se nadstřešní část komínu obnovit, aby nedocházelo k poškozování krytiny opadávajícím zdivem, atd. Provádět tuto opravu na zánovní střeše bude výrazně technicky a tím i finančně náročnější než v případě, že by obě opravy byly prováděny současně (střecha i komín).

Jak opravovat nadstřešní část komínu?

Obnově nadstřešní části komínu bude předcházet posouzení situace na místě se zvážením všech případných souvisejících úkonů – výměna připojeného spotřebiče, frézování, vložkování, oprava střechy, atd. Na promyšlené a společně domluvené úkony bude vypracována cenová nabídka. Obnovu nadstřešních částí komínu pak provádíme především pomocí tvárnicových systémů bez nebo s dokonalou imitací cihelného zdiva. Výhodou tohoto způsobu je nízká hmotnost, kvalita určená pro namáhanou nadstřešní část a především prostorová úspora, která umožňuje při stejném rozměru jako původní komínové těleso výrazně zvětšit průměr průduchu, a ještě zůstává dostatek místa pro umístění izolace. Tyto výhody se dnes uplatňují mimo jiné při rekonstrukci komínů pro kotle, kamna a krby na pevná paliva, kde je izolace a průměr průduchu zásadní pro funkčnost komínu, ale i v případě instalací plynových kotelen s většími výkony.

Tyto možnosti řešení ať již standardní či jiné jsou otázkou individuální návštěvy a posouzení všech okolností – zkrátka Vaše vize společně promyslíme a realizujeme.

Řešení této problematiky s Vámi osobně na místě rádi probereme
a zdarma Vám navrhneme nejlepší řešení
Kontaktujte nás: 573 337 214, kontaktní formulář