Ocenění kominíků


Jsou výročí, o nichž víme všechno, ale jsou i taková, o nichž nemá veřejnost ani ponětí. V polovině října slavili kominíci 356. výročí založení Zemského společenstva mistrů a kominíků na Moravě. Při této příležitosti byli v sídle krajského úřadu ocenění také tři mistři svého oboru. Pamětní list byl slavnostně předán také Stanislavu Kytlicovi staršímu z Kroměříže. Kominíci byli ocenění především za svůj podíl na rozvoji kominického řemesla a také za svou dobrovolnickou práci týkající se osvěty a informování obyvatel.