„Sociální automobil“ v roce 2012


I nadále se podílíme na projektu „Sociální automobil“.
Nejnověji to bylo předání automobilu Základní škole a Mateřské škole speciální Kroměříž, které se uskutečnilo 28. června 2012.
Za účasti představitelů vedení firem, které se finančně podílely na tomto projektu. Předání se účastnily i představitelé města Kroměříž a zástupci tisku.

Cena takové samolepky je 36 000,-Kč, je to na 6 let. A o reklamu jde až na druhém místě – vnímáme tyto kroky především jako DOBRÝ SKUTEK.
Je jistě fajn, že i naši zákazníci vidí, jak peníze jdou na něco smysluplného.