Podílíme se na projektu „Sociální automobil“ – 2011


Nejnověji to bylo předání automobilu příspěvkové organizaci Decent Hulín, které se uskutečnilo 18.3.2011.
Za účasti představitelů vedení firem, které se finančně podílely na tomto projektu. Předání se účastnily i představitelé města Hulín a zástupci tisku.

Sociální automobil je využíván k přepravě pečovatelek k uživatelům a to nejen v Hulíně, ale i do Záhlinic, Chrášťan, Pravčic a Břestu. Automobilem jsou přiváženy velké nákupy uživatelů. Pokud zrovna není automobil využíván pečovatelkou k zajištění služeb, využívá se také k odvozu uživatele k lékaři, na úřady nebo za kulturou.

Další informace najdete na domovských stránkách sociálního automobilu