Uherské hradiště, multifunkční objekt – komíny pro 24 přetlakových kotlů