Osvědčení k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest