Kombinace 3V a pohledové tvárnicové nadstřešní části