Zámek Kratochvíle - rekonstrukce  původních průduchů