Uherské hradiště, multifunkční objekt - komíny pro 24 přetlakových kotlů